reklam
Bu Web Sitesi Yusuf Berki Yazıcıoğlu Tarafından Özel Olarak Hazırlanmıştır.En İyi 1024*768 Mozilla Firefox 3.0+ Sürümlerinden Görüntülenir. Sitemizden İçerik Alımı Yasaktır. Bazı İçerikler Alıntıdır Bunlar Murat KUZU tarafından İzinli Alınmıştır.


Bilgisayar Cambazı / Bilgisayar Başındayken Her Türlü Cambazlık Yapanların Noktası

HTML Tablolar

HTML Tablolar

TABLOLAR

Genel kullanımı; Öncelikle <table>...</table> etiketlerini yazıyoruz,. <tr> etiketi ile satır açıyoruz; <td> etiketi sütun açıyoruz.

<table>
<tr>
<td> … </td>
</tr>
</tablo>

Örnekler;
 

hücre

<table border="1">
<tr>
<td>hücre</td>
</tr>
</table>

hücre1

hücre2

<table border="1">
<tr>
<td>hücre1</td>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table>

hücre1

hücre2

<table border="1">
<tr>
<td>hücre1</td>
<tr>
</tr>
<td>hücre2</td>
</tr>
</table>

hücre1

hücre2

hücre3

hücre4

<table border="1">
<tr>
<td>hücre1</td>
<td>hücre2</td>
</tr>
<tr>
<td>hücre3</td>
<td>hücre4</td>
</tr>
</table>


<table border= “1”> Bu parametre hücrenin ve tablonun etrafındaki çerçevenin kalınlığını ayarlamak için kullanılır.

<table width=”100”> Tablonun pixel cinsinden genişliğini ayarlamak için kullanılır.

<table height=”50”> Tablonun pixel cinsinden yüksekliğini ayarlamak için kullanılır.

<table cellspacing=”2”> Tablonun içerisindeki hücrelerin, birbirlerinden ve tablo sınırlarından uzaklığını pixel olarak ayarlamak için kullanılır.

<table cellpadding=”5”> Hücrelerin içerisindeki metin, resim, v.s gibi web sayfası öğelerinin hücre sınırlarından uzaklıklarını ayarlamak için kullanılır.

<table bgcolor=”#ffff00”> Tablonun genel arka plan rengini belirlemek için kullanılır.

<table align=”left”> ; <table align=right>; <table align=center> Tablonun konumunu ayarlamayı sağlar.

<table background=”tugla.gif”> Tablonun arkasına resim konulabilir.
< table bgcolor=”#ffff00” > Tablonun arka zemin rengini ayarlar.

<td> Takısının Parametreleri

Burada parametre kullanarak Tablo’nun hücrelerinin içeriğini sağa, sola veya ortaya yaslayabilir. Hücrelerin arka plan renklerini ayrı ayrı değiştirebiliriz.

<td bgcolor=”#00ffff”> Hücrenin arka plan rengini, diğer hücrelerden veya tablonun genel arka planından bağımsız olarak değiştirir.
<td width=”250”> Hücre genişliğini belirlemek için kullanılır.
< td height=”50”> Hücre yüksekliğini belirlemek için kullanılı
<td colspan=”2”> Bu hücrenin genişliğinin 2 sütun genişliğinde olduğunu gösterir.

<td rowspan=”2”> Bu hücrenin yüksekliğinin 2 satır yüksekliğinde olduğunu gösterir.

<td background=”hasan.gif”> Hücrenin arka planına bir resim yerleştirir.
<td align=”left”>, <td align=”right”>; <td align=”center”> Hücrenin içerisinde yer alan metin, resim, grafik vs. gibi web sayfası öğelerini sola, sağa veya ortaya hizalayabiliriz.

<td valign="top”>, <td valign="middle”>, <td valign="bottom”>, <td valign="baseline”> sadece <td> ile birlikte kullanılır, hücre içeriğini dikey olarak tablonun tepesine(top), ortasına(middle) veya tabanına(bottom) dayar.

Not : Align parametresi hücre içinde yatay hizalama yapar. Valign parametresi hücre içinde düşey hizalama yapar.

Not: <table border=“1”> takısı kullanıldıgında table ve td takısında <td bordercolor:#ff0000”> veya <table bordercolor:#ff0000”> paremetresi kullanıldıgında çerçevenin tüm kısımları aynı renge boyanıyor. Bordercolor yerine <BORDERCOLORDARK=”#ff0000”> kullanılırsa tablo çerçevesinin gölgeli kısmını <BORDERCOLORLIGHT=”#ff0000”> kullanılırsa çerçevenin ışığa bakan kısmını renklendiriyor.

Kenarlık renklerinde ayarlama yapmak

A.) Tablomuzun sadece bazı yerlerindeki iç kenarlıkları da yok etmemiz mümkün. Bunu <table> tagının "rules" elemanı ile yapabiliriz.

"Rules" Elemanının parametreleri.:

• none : Tüm iç kenarlıkları yok eder.
• rows : Dikey iç kenarlıkları yok eder.
• cols : Yatay iç kenarlıkları yok eder.

Örnek;

<table border="1" bordercolor="blue" rules="cols" cellpadding="5" cellspacing="0">

<tr>
<td>1.satır 1.sütun</td>
<td>1.satır 2.sütun</td>
</tr>
<tr>
<td>2.satır 1.sütun</td>
<td>2.satır 2.sütun</td>
</tr>
<tr>
<td>3.satır 1.sütun</td>
<td>3.satır 2.sütun</td>
</tr>
</table>

Tarayıcınızda şöyle gözükecektir:
 

1.satır 1.sütun

1.satır 2.sütun

2.satır 1.sütun

2.satır 2.sütun

3.satır 1.sütun

3.satır 2.sütun


B.) Tablomuzun sadece bazı yerlerindeki dış kenarlıkları yok etmemiz mümkün. Bu özelliği <table> tagının "frame" elemanı sayesinde gerçekleştiririz.
Frame" Elemanının Parametreleri.
• void : Tüm dış kenarlıkları yok eder.
• above : Sağ,sol ve alt kenarlığı yok eder.
• below : Sağ,sol ve üst kenarlığı yok eder.
• hsides : Sağ ve sol kenarlıkları yok eder.
• vsides : Üst ve alt kenarlıkları yok eder.
• rhs : Üst, alt ve sol kenarlığı yok eder.
• lhs : Üst, alt ve sağ kenarlığı yok eder.

Örnek;

<table border="1" bordercolor="red" frame="vsides"
cellpadding="5" cellspacing="0">

<tbody>
<tr>
<td>1.satır 1.sütun</td>
<td>1.satır 2.sütun</td>
</tr>
<tr>
<td>2.satır 1.sütun</td>
<td>2.satır 2.sütun</td>
</tr>
<tr>
<td>3.satır 1.sütun</td>
<td>3.satır 2.sütun</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tarayıcınızda şöyle gözükecektir:
 

1.satır 1.sütun

1.satır 2.sütun

2.satır 1.sütun

2.satır 2.sütun

3.satır 1.sütun

3.satır 2.sütun


Colspan ve Rowspan kullanımı ile ilgili örnekler
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<table border="1" cellpadding="12">
<tr><td colspan="2">1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">4</td><td>5</td></tr>
<tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
</table>

 

 

1

2

6

3

4

5

7

8

9

<table border="1" cellpadding="12">
<tr><td>1</td><td>2</td>
<td rowspan="3">6</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td>5</td><td>7</td></tr>
<tr><td>8</td><td>9</td></tr>
</table>

 

 

08:04:2011 Den Bu Yana 44772 ziyaretçi Sitemizi Ziyaret Etti
Genel
Bilgisayar Cambazi
Photoshop Cambazi
Dreamwear Cambazi
Flash Cambazi
Fireworks Cambazi
HTML Cambazi
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol